Jsme sociální podnik. Co to znamená? Především dodržování těchto principů při naší práci:

 • Sociální princip
  Sspolečnost zaměstnává převážně osoby OZP a jiné osoby z cílových skupin na pozici asistentů
  Účast zaměstnanců na směřování podniku společnost uskutečňuje pomoci podnikových porad, ve kterých probírá se zaměstnanci budoucí kroky podniku a stanoví společné cíle.
 • Ekonomický princip
  Společnost 90% svého zisku reinvestuje zpět do podniku. Výnosy sociálního podniku minimálně z 80% jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb.
 • Environmentální princip
  Podnik zakládá na výrobě šetrné k životnímu prostředí. Při zpracování ovoce a zeleniny zbytkové biologické rozložitelné produkty prochází systémem kompostování, což znamená prevenci vzniku odpadu. Společnost používá pro rozvoz zboží zákazníkům elektromobil.
 • Místní princip
  Společnost zpracovává produkty zemědělské prvovýroby od místních dodavatelů a zaměstnává zaměstnance převážně z řad místních obyvatel.

S budováním sociálního podnikání začala společnost Cider Bohemia s.r.o. v květnu 2016 a zaměřila se na zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, zejména na:

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby dlouhodobé nezaměstnané
 • osoby, které opouštějí výkon trestu anebo vykonávají trest domácího vězení

Cílem sociálního podniku je dosažení zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců, vytvoření více pracovních příležitostí pro osoby z ohrožených skupin, zvýšit konkurenceschopnost sociálního podnikání na trhu práce. Za tímto účelem pořídila společnost Cider Bohemia kvalitní technologické vybavení, které používá k výrobě svých produktů a k dosažení stanovených cílů. Na zakoupení technologického vybavení obdržela společnost příspěvek z prostředku EU, který činil 85% všech uznatelných nákladů.

 

Screenshot of www.ceske-socialni-podnikani.cz
Screenshot of cs.wikipedia.org