Search
Close this search box.

Projekt z operačního programu OPZ+

V červenci 2023 začala naše společnost s realizací nového projektu pod názvem „Zavedení nových produktů a rozšíření prostorové kapacity – Cider Bohemia“, který je spolufinancován z prostředků Evropské Unie z operačního programu OPZ+. Cílem tohoto projektu je vybudování nové provozovny se zřízením dvou pracovních míst a zavedením nových produktů do portfolia firmy. Novými produkty, nad výrobou kterých jsme začali pracovat, jsou lyofilizované ovoce, bezlepkové sušenky, ovocné balzamické octy a ovocné dřeně. Vybudování pracovních míst se soustředí na zaměstnání osob nad 55 let věku. Projekt je naplánován na období 2023 až 2025. Novou provozovnu jsme zřídili v obci Neurazy, kat. území Vojovice.  Nové výrobky plánujeme uvést plně do prodeje po překlenutí doby pokusu/omylu v první polovině roku 2024.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte: